253

14:30 Ascot - Churchill (10/11) 1st
15:40 Ascot - Exosphere (15/8)
17:00 Ascot - Boom The Groom (66/1)