Saturday, 2 November 2013

29 - 1st

1:00 Ascot - Ourmanmassini (10/1)
2:20 Newmarket - Wannabe King (14/1)
2:45 Ascot - Shotavodka (10/1)
3:20 Ascot - Houblon Des Obeaux (16/1) 1st

No comments:

Post a Comment